• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Từ ngày 28/5/201b9 - 30/5/2019 tham gia ngày Hội học sinh Tiểu học cấp huyện ...
NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2018-2019.          Từ ngày 28 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo Tà Bồng đã tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học tại trường tiểu học Trà Bình. Qua ngày hội đã kết nối được giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh hiệu quả. -Học sinh tham gia các hoạt động rất sôi nổi 
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1